loading

International

Živjeti i raditi makar i na određeno vrijeme u dvije ili više različitih država može biti vrlo uzbudljivo i zanimljivo, kao što to može biti i odluka o umirovljenju i preseljenju iz inozemstva u Hrvatsku. Obveza plaćanja poreza i izvješćivanje Porezne uprave o ostvarenim primicima (dohotku, mirovini), često umanjuju to oduševljenje, pogotovo ako se pojave kao naknadno iznenađenje.

Međunarodno oporezivanje jedno je kompleksno i vrlo dinamično područje, u kojem se porezne obveze zaista kreiraju prema svakoj osobi, pravnoj i/ili fizičkoj, i njenom specifičnom životnom stilu. Ili, čak i ako nema novih poreznih obveza, može postojati obveza dostavljanja izvještaja poreznim upravama obiju zemalja.

Budite sigurni da, u kojoj god zemlji odlučite raditi i/ili živjeti pa makar i privremeno, porezna administracija zna za vaš dolazak i vodi računa o vašim aktivnostima, vašoj potrošnji i imovini koju stvarate u toj zemlji. Porezne uprave kroz vlastitu suradnju na međunarodnom nivou razmjenjuju sve više informacija i podataka, a jedan od važnih izvora su izvještaji koje prikupljaju od svojih poreznih obveznika.

Svaka pravna i fizička osoba je porezni obveznik u zemlji svoje rezidentnosti ali i u svakoj zemlji u kojoj obavlja neke poslovne aktivnosti, ili čak i ako samo prima neoporezive naknade i slično, a nije rezident. Porezne obveze mogu biti plaćanje poreza i izvješćivanje ili samo izvješćivanje.

Rezidentnost je ključna riječ kada se određuju porezne obveze u nekoj zemlji u odnosu na plaćanje poreza i dostavljanje izvještaja poreznoj administraciji.https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/UtvrdivanjeRezidentnosti

U principu, dobit/dohodak koji rezident ostvari u zemlji i inozemstvu oporeziv je u Hrvatskoj, pri čemu se ukupna porezna obveza (pod određenim uvjetima)može umanjiti za porez plaćen u inozemstvu (načelo inozemnog dohotka). Isto tako, dohodak koji nerezident ostvari u Hrvatskoj, oporeziv je u Hrvatskoj (načelo tuzemnog dohotka).

Obrazac INO-DOH su i rezidenti i nerezidenti su dužni hrvatskoj Poreznoj upravi dostaviti svake godine, rezidenti za svoje primitke u (i iz) drugim državama, a nerezident za neoporezive primitke u Hrvatskoj. Dostavljanje obrazaca (JOPPD i drugih) o oporezivim primicima u Hrvatskoj za sve porezne obveznike, u pravilu je obvezno ili s isplatom primitaka ili u mjesecu kada se se isplata obavlja.https://www.porezna-uprava.hr

Izvori oporezivog dohotka u Hrvatskoj mogu biti primici ostvareni od:

  • nesamostalnog rada
  • samostalne djelatnosti
  • imovine i imovinskih prava
  • kapitala,
  • osiguranja (do 31/12/2018),
  • drugi dohodak.

 

 

Back to EUR-Lex homepageMinistarstvo financija

Trebate ponudu / Trebate savjet? Kontaktirajte nas

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija