loading

News /Events

Pretvorba knjigovodstvenih isprava iz papirnatog u elektronički oblik
08 May 2019

Pretvorba knjigovodstvenih isprava iz papirnatog u elektronički oblik

Zakonski je regulirana pretvorba knjigovodstvenih isprava iz papirnatog u elektronički oblik i obratno, a da se pri tome osigura vjerodostojnost podrijetla, odnosno cjelovitost sadržaja i čitljivost od trenutka pretvorbe do kraja razdoblja propisanog za čuvanje knjigovodstvene isprave. 

Porezni obveznici mogu sami ili putem knjigovođe obaviti pretvorbu isprave iz papirnatog u elektronički oblik koristeći informacijski sustav koji omogućuje da se pretvorba iz papirnatog u elektronički oblik obavi na uređen i provjerljiv način. U konkretnom slučaju to znači da obveznik, odnosno knjigovođa za obveznika, može obaviti pretvorbu putem uređaja za skeniranje koji zadovoljava uvjete propisane u članku 24. stavku 2. Pravilnika (tko je i kada obavio pretvorbu isprave i kojim softverom je pretvorba obavljena).

Bitno je napomenuti da tu mogućnost ima gotovo svaki "obični" skener, s kojim u paketu u pravilu dolazi i odgovarajući software (program) koji zadovoljava tražene uvjete iz članka 24. stavka 2. Pravilnika, a ukoliko skener, odnosno program koji dolazi uz skener ne zadovoljava tražene uvjete, postoje programi besplatno dostupni na internetu koji zadovoljavaju tražene uvjete. Zadovoljavanje ovih uvjeta ne iziskuje dodatne troškove obvezniku. Naravno, uvijek postoji mogućnost da obveznici koriste naprednije, samim time i skuplje programe, koji nude veće mogućnosti i veću razinu sigurnosti od one propisane Pravilnikom.

https://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.

Need an offer Contact Us

To provide you with a better user experience, this site stores your cookies. More information